ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สริตา พ่วงทองคำ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย = Analysis of relationship between real tourist revenue and exchange rate of Thailand
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว -- รายได้;การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย;อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า -- ไทย
จำนวนหน้า ฌ, 76 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 39-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551