ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริษา มาตยาบุญ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of customers using financial service through Krung Thai Banks'ATM in Mueang District, Chaing Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549