ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุศล จันทร์แสงศรี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การเกิดใหม่ของสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of the recurring of non performing loans after troubled debt restructuring of commercial Banks in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;สินเชื่อ -- เชียงใหม่;หนี้ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548