ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรา คำตาบุตร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนออกของ ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the entrepreneur's choice of shipping agency in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการส่งออก;การค้าระหว่างประเทศ;ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ตัวแทนทางการค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551