ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูชิสส์ เมืองเปีย
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using debit cards of Kasikornbank in Mueang District, Chiang Mai
หัวเรื่อง บัตรเดบิต -- เชียงใหม่;ธนาคารกสิกรไทย;ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549