ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิเชียร มูลทองแดง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งโดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงและระบบควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ = Financial cost-benefit analysis of dried longan industry using heavy fuel oil and computer control system
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;ลำไยอบแห้ง -- ต้นทุนและประสิทธิผล;น้ำมันเตา;คอมพิวเตอร์;อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549