ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธีรา สินธุปัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด = Analysis of the returns on the retirement mutual fund investment of Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย;การลงทุน;กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ;อัตราผลตอบแทน
จำนวนหน้า ฏ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554