ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Porntip Thavong
ชื่อเรื่อง Effect of hexanal on postharvest decay of longan fruit caused by lasiodiplodia theobromae = ผลของ hexanal ต่อการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยที่เกิดจากเชื้อรา lasiodiplodia theobromae
หัวเรื่อง Lasiodiplodia theobromae;Langan -- Postharvest techology
จำนวนหน้า xxvii, 156 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Postharvest technology
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Postharvest technology)) -- Chiang Mai University;Bibliographies p. 96-109
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009