ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัสสณา เจริญสำราญ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการให้บริการข้อมูลอุทกวิทยา ของสถานีสำรวจอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาของส่วนอุทกวิทยา ในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-Benefit analysis of hydrological information service of gauging station of water resources Department in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สถานีสำรวจอุทกวิทยา;ต้นทุนการผลิต;อัตราผลตอบแทน;การวิเคราะห์การลงทุน;อุทกวิทยา -- เชียงใหม
จำนวนหน้า ฑ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552