ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รังสิณี ฉ่ำใจดี
ชื่อเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค ของระบบกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = An Evaluation of efficiency, problems and obstacles of individual tax-payers close monitor system of Chiang Mai Area Revenue office 1
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1;ภาษี;อากร;ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 87 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547