ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชไมพร จันธิมา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อสินค้าอุปโภคของบริษัท เคทีบีลิสซิ่ง จำกัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the selection of consumers'finance service of KTB leasing company in Lampang Province
หัวเรื่อง บริษัท เคทีบิลิสซิ่ง;สินเชื่อ;การกู้ยืม;ผู้บริโภค -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฏ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552