ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ โสพันธ์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันในจังหวัดกระบี่ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 = Attitudes of palm Oil Industry Entrepreneurs in Krabi Province Toward the Establishment of ASEAN Economic Community 2015
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน -- กระบี่;ปาล์มน้ำมัน -- การผลิต;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จำนวนหน้า ฎ, 76 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556