ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรภัสสร วรประชา
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จังหวัดพะเยา = Project evaluation of revolving support fund to Develop Farmers Group, Farmer Aid Fund, Phayao Province
หัวเรื่อง เงินทุนหมุนเวียน -- การประเมิน;เงินทุนหมุนเวียน -- พะเยา;กลุ่มเกษตรกร -- พะเยา;กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
จำนวนหน้า ฐ, 66 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554