ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Orakanya kanjanatarakul
ชื่อเรื่อง An Economic analysis of the Royal Project Foundation: sales forecast of feta cheese and impact on Thai economy = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของมูลนิธิโครงการหลวง: การพยากรณ์ยอดขายของเนยแข็งเฟตาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
หัวเรื่อง Royal Project Foundation;Cheese -- Marketing
จำนวนหน้า xvi, 220 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Economics
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 121-125
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013