ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัทธมน ช่างสกล
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทของรัฐบาลต่อผู้ร่วมโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Performance Evaluation of Government 2,000 Baht Cash Handout Project of Participants in Northern Region Industrial Estate , Lumphun Province
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน;การวิเคราะห์และประเมินโครงการ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 64 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552