ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลภัสรดา หงษ์สอง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of demand for personal accident insurance in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ประกันอุบัติเหตุ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 66 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549