ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริญญา อินยา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารอิเลตทรอนิกส์ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customer's satisfaction in electronic banking services of Kasikorn Bank in Mueang district Chiang Mai province ;Factors affecting the customer's satisfaction in electronic banking services of Kasikorn Bank in Mueang district Chiang Mai province
หัวเรื่อง ธนาคารกสิกรไทย;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 60 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551