ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปฏิภาณ สุริยะโชติ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารของประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารต่างประเทศในเอเซีย = An analysis of the relationship between the commercial bank index of Thailand and the commercial bank indices of foreign
หัวเรื่อง หุ้นและการเล่นหุ้น;ดัชนีราคา;ธนาคารและการธนาคาร
จำนวนหน้า ฐ, 99 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549