ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชราธร สงวนศรี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks and its warrant in the communication sector in the stock exchange of Thailand
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น;หุ้นและการเล่นหุ้น;กลุ่มสื่อสาร;การลงทุน
จำนวนหน้า ฎ, 65 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549