ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกษสุดา ดาวสดใส
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย = Performance comparison of technical analysis on property development securities in the stock exchange of Thailand
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์;หลักทรัพย์;การวิเคราะห์การลงทุน;การทำนายราคาหลักทรัพย์
จำนวนหน้า ฎ, 54 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556