ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุรงค์ บุนนาค
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting civil servants and state enterprise employees' choice of Krung Thai tanawat loan In Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สินเชื่อ -- เชียงใหม่;ข้าราชการ -- เชียงใหม่;พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 58 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549