ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วุฒิพงษ์ แซ่จุ้ง
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน = Feasibility Study of a Cinema Business at Big-C Lamphun Supercenter
หัวเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้;ธุรกิจบันเทิง -- ลำพูน;โรงภาพยนตร์;ห้างสรรพสินค้า -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552