ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิทัศน์ ลำมณี
ชื่อเรื่อง โครงสร้างตลาดและระบบราคาของพืชผักในอุตสาหกรรมแช่แข็งเพื่อการส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ผัก -- การตลาด -- เชียงใหม่;ผัก -- ราคา -- เชียงใหม่;ผัก -- การค้า -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรมการส่งออก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 51 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541