ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพียงฤทัย พลฑา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการนำเข้ากับภาษีอากรขาเข้าของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between import value and tariff of electronic products in the Northern region industrial estate by cointegration method
หัวเรื่อง เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ;ภาษี;อากร;อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฌ, 48 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 39-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549