ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ ถนอมถิ่น
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมเกสต์เฮาส์ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance analysis of guest house business in Mae Sarieng District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง ที่อยู่อาศัย -- การเช่า -- แม่ฮ่องสอน;สถานตากอากาศ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แม่ฮ่องสอน;อุตสาหกรรมโรงแรม;โรงแรม -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฐ, 156 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 153-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552