ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัตรา เทพเอ้ย
ชื่อเรื่อง การเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The SMEs entrepreneurs' choice of shipping services in San Kamphaeng district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สินค้าออก -- สันกำแพง (เชียงใหม่);ธุรกิจขนาดกลาง -- สันกำแพง (เชียงใหม่);ธุรกิจขนาดย่อม -- สันกำแพง (เชียงใหม่);สินค้า -- การขนส่ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การขนส่ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ด, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549