ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีสมร ยันตรกร
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริหารจัดการปัจจุบันของคณะสังคมศาสตร์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภายใต้วิธีบาลานซ์ สคอร์การ์ดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Comparative study between existing management of the faculty of social sciences and strategic management under balanced scorecard approach of Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ -- การบริหาร;การบริหารเชิงกลยุทธ์;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ณ, 147 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548