ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุพพรรณ วุฒิชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง การทดสอบความสัมพันธะหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of relationship between the exchange rate and banking sector stock price in the stock exchange of Thailand
หัวเรื่อง หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์;ธนาคารและการธนาคาร;ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า ฐ, 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551