ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติมา พลหาร
ชื่อเรื่อง การเลือกประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 สำหรับแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ = Choosing an insurance social security under the provision of section 40 of the social security act. B.E. 2553 of the informal workers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ประกันสังคม -- เชียงใหม่;แรงงานนอกระบบ -- เชียงใหม่;พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
จำนวนหน้า ฐ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554