ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชบาฉาย สว่างแสง
ชื่อเรื่อง แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนในหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย วิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และ ทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on selected stocks in the energy sector sector in the stock exchange of Thailand using ARIMA GARCH, E-GARCH and T-GARCH
หัวเรื่อง หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน;หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์;อุตสาหกรรมพลังงาน
จำนวนหน้า ฐ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551