ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสรัชช์ เจริญขรรค์
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูวิกฤตทางสังคมของชาวปกาเกอะญอ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Rehabilitation from social crisis of Pakakeryors, Banluang sub- district, Jomthong district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ปาเกอะญอ -- จอมทอง (เชียงใหม่);ปาเกอะญอ -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ฎ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554