ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมริน วงศ์ชัย
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างประจำในการใช้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคของธนาคารกรุงไทย จังหวัดลำพูน = Government officers and regular employees behavior in using consumer loan of Krungthai Bank, Lamphun Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน;สินเชื่อผู้บริโภค -- ลำพูน;ข้าราชการ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553