ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ้งตะวัน จันทรเปารยะ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบเปิดและระบบปิด กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of pig farm with and without evaporative cooling system: a case study of pig farm in chiang Mai Province
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;สุกร -- การเลี้ยง;ฟาร์มสุกร -- ต้นทุนและประสิทธิผล;ฟาร์มสุกร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548