ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ สุพรจักร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง = Volatility analysis of rate of returns on futures market price index in Thailand, the United States of America, Japan and Hong Kong
หัวเรื่อง หลักทรัพย์;อนุพันธ์ทางการเงิน;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ไทย;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ญี่ปุ่น;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ฮ่องกง
จำนวนหน้า ฐ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552