ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตรกร บุญเรือง
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์ราคา ข้าวหอมมะลิ ยางพารารมควันชั้น 3 และน้ำตาล โดยใช้แบบจำลองอาร์รีม่า (Arima) อาร์ฟีม่า (Arfima) และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ คลาสสิก = Price forecasting of Jasmine Rice, ribbed smoked sheet NO. 3 and sugar using ARIMA model, ARFIMA model and classical time series analysis
หัวเรื่อง การวิเคราะห์อนุกรมเวลา;การพยากรณ์การขาย;ข้าวหอมมะลิ -- ราคา;ยางพารา -- ราคา;น้ำตาล -- ราคา
จำนวนหน้า ฒ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554