ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พาราพัทธ์ อิ่นเรือน
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ = Impacts of the volatility of exchange rate on Thai Exports to Japan, China and Singapore
หัวเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า;อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สิงคโปร์
จำนวนหน้า ฐ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552