ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประชา ฬ่อสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand of automobile hire-purchasing credit service of Thanachart Bank in Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน);พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย;รถยนต์ -- การจัดซื้อ;สินเชื่อ -- เชียงราย;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จำนวนหน้า ฏ, 81 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552