ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจษฎา กาวีวงศ์
ชื่อเรื่อง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศสุทธิกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น = Test of relationship between the foreign direct investment and economic growth of Thailand using the vector autoregression approach
หัวเรื่อง การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย;การเคลื่อนย้ายเงินทุน;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฑ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552