ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' investment in UOB Sure Daily Open-ended Fund of UOB Bank in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน);กองทุนรวม;การลงทุน;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 65 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552