ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทินวัฒน์ ปวีณบำเพ็ญ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Financial cost-benefit analysis of operating secondary education level of a private school in mueang District, Lampang Province
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน;อัตราผลตอบแทน;การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฎ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552