ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิทธิพงษ์ หลวงอุโมงค์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยธนวัฎ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the repayment of Krungthai Tanawat personal loan in Mueang District, Lamphun Province
หัวเรื่อง เงินกู้ส่วนบุคคล;การกู้ยืมส่วนบุคคล;ธนาคารและการธนาคาร -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 71 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552