ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศสุดาพร สุริยะจักร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างแบบผลิตโดยใช้พนักงานเป็นหลัก และผลิตโดยใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ = Cost-benefit analysis of electronic production between manual process and automated process
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;อิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฏ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549