ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ เตชะเอ้ย
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในภาคเกษตรกรรมของไทยและเวียดนาม = Technical efficiency in agricultural sector of Thailand and Vietnam
หัวเรื่อง ผลิตผลเกษตร -- ไทย;ผลิตผลเกษตร -- เวียดนาม;ผลิตภาพ;เกษตรกรรม -- ไทย;เกษตรกรรม -- เวียดนาม
จำนวนหน้า ฐ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551