ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาสกร กุลชิต
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' satfaction of siam commercial Bank Public company limited services, Thaphae Branch, Chuang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์;ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้บริโภค;ผู้บริโภค;บริการลูกค้า -- เชียงใหม่;ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่;ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ก-ฏ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551