ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รสนันท์ ใจจิตร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวีของธนาคารกรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Factors affecting consumers' choice of Krungthai Kahasubtawee Housing Laon of Krungthai Bank, Lumphun Industrial Estate Branch
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน;สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ลำพูน;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จำนวนหน้า ญ, 60 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552