ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พูนลาภ ปนัตตา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้พลังงงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อนและหลังการลอยตัวของราคาน้ำมันดีเซล = Electricity consumption behavior of consumer before and after the floating of Diesel price
หัวเรื่อง พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ);การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ);พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [53]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549