ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาณี อิ่มเอม
ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Economic and social impact of tourism development in the Royal Project Centers of Huay Loek and Khun Wang, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โครงการหลวงห้วยลึกและขุนวาง;การท่องเที่ยว;เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ;เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ก-ฎ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549