ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Teerasak Kamwanna
ชื่อเรื่อง Developments of ion beam analysis techniques for micro and nanoscale materials = การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยลำไอออนสำหรับวัสดุขนาดไมโครและนาโนเมตร
หัวเรื่อง Chemistry, Analytic
จำนวนหน้า xxxiii, 218 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Physiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 164-179
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008