ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัครัช จงจำเนียร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม 50 หลักทรัพย์โดยแบบจำลองการ์ชเอ็กซ์ = Technical analysis of volatility modeling of the return on SET50 index using GARCH-X model
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;หลักทรัพย์;การวิเคราะห์การลงทุน;ดัชนีราคา
จำนวนหน้า ฎ, 80 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552