ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อมูลค่าการส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย = Effects of macro-economic variables on textile export value of Thailand
หัวเรื่อง สิ่งทอ -- การส่งออก;อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย;เศรษฐศาสตร์มหภาค;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ซ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [40]-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552